Huyết Chiến Thiên Hạ

[Tính Năng] Hệ Thống Quân Đoàn

Chư vị Bằng Hữu thân mến !

Quân Đoàn là một hoạt động quan trọng trong Tam Quốc Liên Kích có thể giúp các bằng hữu nhận được Thần Thú.

I. Giới thiệu:

- Tại giao diện chính chọn  "Quân Đoàn" để vào giao diện hệ thống Quân Đoàn

 

[Tính Năng] Hệ Thống Quân Đoàn - 1

 

II. Hoạt Động

- Sau khi các bằng hữu gia nhập Quân Đoàn có rất nhiều các hoạt động khác như Tiến Cống, Kỹ Năng, Hoạt Động, SHOP, Chiến Trường.

 

[Tính Năng] Hệ Thống Quân Đoàn - 2

Giao diện chính hệ thống Quân Đoàn

1. Tiến Cống:

- Hoạt động Tiến Cống giúp cho người chơi tăng được điểm Quỹ quân đoàn, Điểm Xây Dựng, Cống Hiến, Sôi Nổi, ...

- Bái lễ được chia làm 3 loại: Thấp - Trung - Cao mỗi ngày được bái 1 lần

- Khi bái sẽ tăng Exp cho Quân Đoàn tương ứng, tăng Exp để tăng cấp quân đoàn

 

[Tính Năng] Hệ Thống Quân Đoàn - 3

 

 

2. Kỹ Năng:

Khi có đủ điểm Cống Hiến, các Tướng Quân có thể vào phần Kỹ Năng trong giao diện Quân Đoàn để tiến hành học tập kỹ năng.

- Có rất nhiều các kỹ năng khác nhau. Càng lên cao thì chỉ số càng cao.

[Tính Năng] Hệ Thống Quân Đoàn - 4

 

3. Hoạt Động:

Hoạt Động Quân Đoàn có 3 loại: 

  • Nhiệm Vụ Quân Đoàn
  • Tiệc Quân Đoàn
  • Khu Luyện Binh

 

[Tính Năng] Hệ Thống Quân Đoàn - 5

- Nhiệm Vụ Quân Đoàn: Mỗi ngày có 5 lượt nhiệm vụ, với nhiều nhiệm vụ khác nhau. Được chia độ khó từ 1 -> 5 sao, hoàn thành độ khó càng cao thì phần thưởng càng lớn. Có thể sử dụng KNB để reset lại độ khó.

- Tiệc Quân Đoàn: Được mở khi Quân Đoàn đạt Level 2, thời gian từ 10:00~22:00. Cần Đoàn Trưởng hoặc Đoàn Phó mở, tốn Quỹ Quân Đoàn, khi mở sẽ kéo dài 2h. Tham gia có thể nhận được Thể Lực vs Hoạt Lực.

- Khu Luyện Binh: Từ thứ 2 -> Chủ Nhật đều có thể khiêu chiến. 24:00 mỗi Chủ Nhật sẽ tái lập. Mỗi ngày sẽ được tham gia 5 lần. Kết thúc đều nhận được thưởng. Tiêu Diệt, Xếp Hạng, Sôi Nổi đều có thể nhận được.

4. SHOP:

- Được chia làm SHOP cố định và SHOP ngẫu nhiên.

- Bán các loại vật phẩm khác nhau dựa trên Cống Hiến

[Tính Năng] Hệ Thống Quân Đoàn - 6

 

 

 

=========================

Nạp Thẻ: huyetchienthienha.vn" style="color: rgb(0, 0, 255); box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; text-decoration-line: none; background: 0px 0px;">https://nap.huyetchienthienha.vn/

Fanpage:  https://www.facebook.com/huyetchienthienha/

Group: https://www.facebook.com/groups/congdonghuyetchienthienha/

Tải Gamehttps://huyetchienthienha.vn/download

Hỗ trợ Hotline1900 6639

 

 

Cộng Đồng / Fanpage
Liên hệ / Contact
Game SG140