Huyết Chiến Thiên Hạ

Lịch mở tính năng Quá Quan Trảm Tướng

Lịch mở tính năng Quá Quan Trảm Tướng

Thời gian: 12h00 - 14/11/2018Chi tiết >

MÁY CHỦ MỚI - GIA CÁT LƯỢNG

MÁY CHỦ MỚI - GIA CÁT LƯỢNG

Thời gian: 16h00 - 15/08/2018Chi tiết >

MÁY CHỦ MỚI - TÔN QUYỀN

RA MẮT 10H SÁNG NGÀY 10/08/2018

Thời gian: 16h00 - 09/08/2018Chi tiết >

MÁY CHỦ MỚI - TÀO THÁO

Máy Chủ Mới Ngày 08/08/2018

Thời gian: 16h00 - 07/08/2018Chi tiết >

[TỔNG HỢP] SỰ KIỆN ĐUA TOP 7 NGÀY (S10-S11)

[TỔNG HỢP] SỰ KIỆN ĐUA TOP 7 NGÀY (S10-S11)

Thời gian: 9h00 - 05/08/2018Chi tiết >

MÁY CHỦ MỚI - ĐẠI KIỀU

MÁY CHỦ MỚI ĐẠI KIỀU

Thời gian: 18h00 - 03/08/2018Chi tiết >

[TỔNG HỢP] SỰ KIỆN ĐUA TOP 7 NGÀY (S8 - S9)

[TỔNG HỢP] SỰ KIỆN ĐUA TOP 7 NGÀY (S8 - S9)

Thời gian: 9h00 - 03/08/2018Chi tiết >

[TỔNG HỢP] SỰ KIỆN ĐUA TOP 7 NGÀY (S7)

[TỔNG HỢP] SỰ KIỆN ĐUA TOP 7 NGÀY (S7)

Thời gian: 12h00 - 02/08/2018Chi tiết >

[MÁY CHỦ MỚI] PHỤNG SỒ - BÀNG THỐNG

SERVER MỚI

Thời gian: 21h00 - 01/08/2018Chi tiết >

Cập nhật một số thay đổi ngày 01/08

Cập nhật một số thay đổi ngày 01/08

Thời gian: 9h10 - 01/08/2018Chi tiết >
Cộng Đồng / Fanpage
Liên hệ / Contact
Game SG140