Huyết Chiến Thiên Hạ

[TỔNG HỢP] SỰ KIỆN ĐUA TOP 7 NGÀY (S1 -> S6)

TỔNG HỢP SỰ KIỆN ĐUA TOP 7 NGÀY SERVER MỚI.

Sự kiện Đua TOP 7 Ngày Chiến Lực - Cấp Độ từ S1 -> S6 đã kết thúc, BQT xin trân trọng gửi danh sách các Tướng Quân đã đạt được phần quà trong 2 sự kiện này.

Các server sau sẽ được tổng hợp khi kết thúc sự kiện.

Phần quà sẽ được gửi tới các Tướng Quân nằm trong TOP từ 48h -72h

 

S1-  Sơn Tinh

[TỔNG HỢP] SỰ KIỆN ĐUA TOP 7 NGÀY (S1 -> S6) - 1

[TỔNG HỢP] SỰ KIỆN ĐUA TOP 7 NGÀY (S1 -> S6) - 2

S2 - Lữ Bố

[TỔNG HỢP] SỰ KIỆN ĐUA TOP 7 NGÀY (S1 -> S6) - 3

[TỔNG HỢP] SỰ KIỆN ĐUA TOP 7 NGÀY (S1 -> S6) - 4

S3 - Âu Cơ

[TỔNG HỢP] SỰ KIỆN ĐUA TOP 7 NGÀY (S1 -> S6) - 5

[TỔNG HỢP] SỰ KIỆN ĐUA TOP 7 NGÀY (S1 -> S6) - 6

S4 - Triệu Vân

[TỔNG HỢP] SỰ KIỆN ĐUA TOP 7 NGÀY (S1 -> S6) - 7

[TỔNG HỢP] SỰ KIỆN ĐUA TOP 7 NGÀY (S1 -> S6) - 8

S5 - Thủy Tinh

[TỔNG HỢP] SỰ KIỆN ĐUA TOP 7 NGÀY (S1 -> S6) - 9

[TỔNG HỢP] SỰ KIỆN ĐUA TOP 7 NGÀY (S1 -> S6) - 10

S6 - Đại Việt

[TỔNG HỢP] SỰ KIỆN ĐUA TOP 7 NGÀY (S1 -> S6) - 11

[TỔNG HỢP] SỰ KIỆN ĐUA TOP 7 NGÀY (S1 -> S6) - 12

 

Chúc các Tướng Quân tham gia game vui vẻ!

=========================

Nạp Thẻ: huyetchienthienha.vn" style="color: rgb(0, 0, 255); box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; text-decoration-line: none; background: 0px 0px;">https://nap.huyetchienthienha.vn/

Fanpage:  https://www.facebook.com/huyetchienthienha/

Group: https://www.facebook.com/groups/congdonghuyetchienthienha/

Tải Gamehttps://huyetchienthienha.vn/download

Hỗ trợ Hotline1900 6639

Cộng Đồng / Fanpage
Liên hệ / Contact
Game SG140