Huyết Chiến Thiên Hạ

Đấu Trường Loạn Chiến mùa 3

ĐẤU TRƯỜNG LOẠN CHIẾN 26/11 - 01/12

 

Thời gian: 26/11 - 01/12

- Đấu vòng loại 64: 26/11

- Đấu vòng loại 32: 27/11 

- Đấu vòng loại 16: 28/11

- Đấu vòng loại Tứ kết: 29/11

- Đấu vòng loại Bán kết: 30/11

- Đấu vòng Chung kết : 01/12

Thời gian sắp xếp đội hình: 19h00 mỗi ngày có Liên Đấu

Thời gian bắt đầu đánh Liên Đấu: 20h00 mỗi ngày có Liên Đấu

Áp dụng: S1 -> S26

Nội dung:

Liên đấu mùa 2 sẽ đấu giải vòng Bàng 64 người mỗi cụm. Các Cụm Liên đấu đợt 2 được chia như sau:

 
- Cụm 1: S1-S14
 
- Cụm 2: S15-S20
 
- Cụm 3: S21-S26
 
Các Tướng Quân được tham gia sẽ lấy theo thứ tự BXH Võ Trường của các Server được tham gia. Số người tham gia sẽ được chia đểu cho từng Server
 
Phần thưởng:
 
 
Cộng Đồng / Fanpage
Liên hệ / Contact
Game SG140