Huyết Chiến Thiên Hạ

ĐẤU TRƯỜNG LIÊN SERVER - THÁNH GIÓNG GIÁNG LÂM

 

ĐẤU TRƯỜNG LIÊN SERVER - THÁNH GIÓNG GIÁNG LÂM - 1

BQT Huyết Chiến Thiên Hạ cập nhật phiên bản mới với tính năng Đấu Trường Liên Server vô cùng hấp dẫn. Để tham gia Đấu Trương Liên Server, Tướng Quân vui lòng chọn Khiêu Chiến -> Liên SV và chọn Đấu Trường Liên Server.

 

ĐẤU TRƯỜNG LIÊN SERVER - THÁNH GIÓNG GIÁNG LÂM - 2

 

Đại Chiến Liên Server lần 1 sẽ có sự góp mặt của 3 Cụm Server được chia như sau:

Thời gian: 22/08 - 25/08

ĐẤU TRƯỜNG LIÊN SERVER - THÁNH GIÓNG GIÁNG LÂM - 3

 

Phần Thưởng của Đấu Trường Liên Server đợt 1 sẽ được nhận qua thư vào 22h15 cuối mỗi ngày sau khi tổng kết xong thứ hạng. Cụ thể phần thưởng như sau:

 

ĐẤU TRƯỜNG LIÊN SERVER - THÁNH GIÓNG GIÁNG LÂM - 4

 

Thần Tướng Thánh Gióng sẽ chỉ xuất hiện tại quà TOP đấu Trường Liên Server. Vì thế các Tướng Quân đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có để sở hữu vị Thần Tướng Việt thứ 2 này nhé!!!

 

BQT Huyết Chiến Thiên Hạ kính bút!

 

Cộng Đồng / Fanpage
Liên hệ / Contact
Game SG140