Huyết Chiến Thiên Hạ

Cập nhật một số thay đổi ngày 01/08

THÔNG BÁO CẬP NHẬT MỘT SỐ THAY ĐỔI VỀ NỘI DUNG GAME NGÀY 01/08

1. Tăng 5 lần tỷ lệ rơi nguyên Tướng Cam trong phụ bản Di Tích

Thời gian áp dụng: 00h00 ngày 01/08

 

Cập nhật một số thay đổi ngày 01/08 - 1

 

2. Thêm 4 Tướng Cam mới vào Triệu hồi Tướng: Trương Phi, Trương Cáp, Trương Lỗ, Lưu Biểu

Thời gian áp dụng: 00h00 ngày 01/08

- Chú ý: Triệu hồi 50 lần cũng sẽ có cơ hội ra các Tướng Cam trên

 

Cập nhật một số thay đổi ngày 01/08 - 2

 

3. Thay đổi điều kiện thức tỉnh Tướng Vàng và Cam

Thời gian áp dụng: 00h00 ngày 01/08

Tướng Vàng và Cam sẽ áp dụng điều kiện Thức Tỉnh mới như sau:

- Thức Tỉnh 5 yêu cầu Tướng 3 sao

- Thức Tỉnh 6 yêu cầu Tướng 6 sao

- Thức Tỉnh 7 yêu cầu Tướng 9 sao

 

4. Chỉnh sửa lại hiển thị lực chiến yêu cầu trong Chiến Thần Tháp

Thời gian áp dụng: 00h00 ngày 01/08

Chiến Thần Tháp hiện đang bị hiển thị sai lực chiến yêu cầu dẫn đến việc người chơi có số lực chiến vượt xa nhưng không thể vượt qua được tầng đó. BQT đã chỉnh sửa lại hiển thị lực chiến yêu cầu ( Không chỉnh sửa đến sức mạnh của Tướng trong Ải Chiến Thần Tháp)

 

5. Chỉnh sửa lại bộ kỹ năng Thức Tỉnh của Hoa Đà

Thời gian áp dụng: 00h00 ngày 02/08

- Thức Tỉnh cũ:

(Thức tỉnh +5 mở) Công thường có 15% xác suất hồi 5% HP tối đa

(Thức tỉnh +7 mở) Tốc độ hồi sinh mệnh + 75%

- Thức Tỉnh mới:

(Thức tỉnh +5 mở) Công thường có 25% xác suất hồi 5% HP tối đa

(Thức tỉnh +7 mở) Công thường có 30% xóa bỏ trạng thái bất thường

 

Cập nhật một số thay đổi ngày 01/08 - 3

 

6. Chỉnh sửa lại kỹ năng của Lưu Biểu

Thời gian áp dụng: 00h00 ngày 02/08

Lưu Biểu hiện đang gặp lỗi kỹ năng dẫn đến không gây được hiệu ứng hỗn loạn lên đối phương. Kỹ năng của Lưu Biểu sẽ được fix như sau:

- Kỹ năng cũ: Gây 220%-240% sát thương công theo hàng dọc, 50% xác suất gây [Hỗn Loạn] tấn công đồng đội gần nhất trong 3s

- Kỹ năng mới: Gây 220%-240% sát thương công theo hàng dọc, 60% xác suất gây [Phá Linh], thủ phép địch giảm 60% trong 5s, bản thân trong trạng thái [Ẩn Thân], không bị công và tăng 50% sát thương gây ra, trong 3s

 

Cập nhật một số thay đổi ngày 01/08 - 4

 

7. Thêm 4 Tướng Cam vào Shop Tướng

Thời gian áp dụng: 00h00 ngày 02/08

Shop Tướng sẽ được thêm 4 Tướng mới Chân Cơ, Mã Siêu, Tôn Sách, Lưu Chương. Giá 400 hồn ngọc/ mảnh Tướng.

 

BQT Huyết Chiến Thiên Hạ kính bút!

Cộng Đồng / Fanpage
Liên hệ / Contact
Game SG140