Huyết Chiến Thiên Hạ

[Sự Kiện] Vòng Quay Khuyến Mại Nạp

SỰ KIỆN VÒNG QUAY NẠP

 

Sự kiện VQ khuyến mại KNB với giá trị cực khủng.

 

Áp Dụng: s1 - s7

Thời Gian: Từ 00:00 ngày 29/07 -> 23h59  ngày 29/07

[Sự Kiện] Vòng Quay Khuyến Mại Nạp - 1

Sự kiện Vòng Quay nạp với khuyến mại cực khủng

[Sự Kiện] Vòng Quay Khuyến Mại Nạp - 2

 

Thể lệ:

- Người chơi sẽ tiến hành nạp để nhận được điểm lượt quay, 1KNB = 1 điểm VQMM.
- Mỗi ô sẽ được quay một lần duy nhất, người chơi quay ở ô nào sẽ bị trừ số điểm tương ứng với ô đó.
Ví dụ: Người chơi nạp vào 2000KNB sẽ nhận được 2000 điểm Vòng Quay, khi quay mốc 500KNB sẽ bị trừ đi 500 điểm. Số điểm Vòng quay người chơi còn lại là 2000-500=1500KNB

Với hàng loạt những mốc nhận KNB cực hấp dẫn. Giúp các Chúa Công có thể nhận được rất nhiều số KNB cực Khủng tại sự kiện này.

Cộng Đồng / Fanpage
Liên hệ / Contact
Game SG140