Huyết Chiến Thiên Hạ

[SỰ KIỆN] Nạp Tiếp Sức

SỰ KIỆN NẠP TIẾP SỨC

 

Nằm trogn chuỗi các sự kiện tại Sự Kiện Độc Đáo, Sự kiện Nạp Tiếp Sức trong 7 ngày mang đến những Ưu đãi rất lớn cho toàn thể người chơi tham gia.

Thời Gian: Nạp tiếp sức trong 7 ngày.

Lưu Ý: 

- Mỗi ngày nạp bất kỳ sẽ nhận được phần thưởng.

- Số ngày tích lũy đủ 7 ngày sẽ nhận được phần thướng lớn nhất.

- Ngày nào không tham gia sẽ bị giảm số ngày nhân quà: VD trong thời gian diễn ra sự kiện, bạn tham gia 5 ngày thì chỉ nhận được mốc quà từ 1 -> 5, mốc quà 6-7 không được nhận.

 

[SỰ KIỆN] Nạp Tiếp Sức - 1

Cộng Đồng / Fanpage
Liên hệ / Contact
Game SG140