Huyết Chiến Thiên Hạ

[Tính Năng] Hệ Thống Chỉ Dẫn

Giới thiệu hệ thống chỉ dẫn

Thời gian: 18h53 - 01/07/2018Chi tiết >

[Tính Năng] Hệ Thống Quân Đoàn

Giới thiệu quân đoàn

Thời gian: 22h00 - 05/07/2018Chi tiết >

[Tính Năng] Triệu Hồi

Giới thiệu tính năng Triệu Hồi

Thời gian: 10h33 - 19/07/2018Chi tiết >

[Hướng Dẫn] - Nạp KNB Vào Game Bằng Website

[Hướng Dẫn] - Nạp KNB Vào Game Bằng Website

Thời gian: 15h06 - 18/07/2018Chi tiết >

Tin Khác

Cộng Đồng / Fanpage
Liên hệ / Contact
Game SG140