Huyết Chiến Thiên Hạ

[Sự Kiện] Quà Nạp Lần Đầu

Quà Nạp Lần Đầu

Thời gian: 20h04 - 10/07/2018Chi tiết >

[Hoạt Động] Di Tích

Hướng Dẫn Hoạt Động Di Tích

Thời gian: 9h02 - 16/07/2018Chi tiết >

[Hoạt Động] Vận Tiêu

Hướng dẫn hoạt động Vận Tiêu

Thời gian: 8h48 - 14/07/2018Chi tiết >

[Hoạt Động] Tổ Đội Chiến Đấu

Hướng Dẫn Tham Gia Tổ Đội Chiến Đấu

Thời gian: 8h33 - 13/07/2018Chi tiết >

[Hoạt Động] Rèn Luyện

Hướng dẫn hoạt động Rèn Luyện

Thời gian: 8h23 - 21/07/2018Chi tiết >

[Hướng Dẫn]Thông Tin Cơ Bản Trong Huyết Chiến Thiên hạ

Hướng Dẫn Cơ Bản

Thời gian: 14h32 - 17/07/2018Chi tiết >

[Hướng Dẫn] Mua Thẻ Tháng Trong Game

Mua Thẻ Tháng

Thời gian: 16h46 - 10/04/2018Chi tiết >

[Tính Năng] Hệ Thống Tiệm

Giới thiệu hệ thống Tiệm

Thời gian: 21h27 - 10/07/2018Chi tiết >

[Hướng Dẫn] Tạo Nhân Vật

Hướng dẫn tạo nhân vật vào game

Thời gian: 21h50 - 04/07/2018Chi tiết >

[Tính Năng] Hệ Thống Phúc Lợi

Phúc Lợi Hàng Ngày

Thời gian: 11h03 - 28/03/2018Chi tiết >
Cộng Đồng / Fanpage
Liên hệ / Contact
Game SG140