Huyết Chiến Thiên Hạ

[Hoạt Động] Rèn Luyện

Hướng dẫn hoạt động Rèn Luyện

Thời gian: 8h23 - 21/07/2018Chi tiết >

[Hướng Dẫn]Thông Tin Cơ Bản Trong Huyết Chiến Thiên hạ

Hướng Dẫn Cơ Bản

Thời gian: 14h32 - 17/07/2018Chi tiết >

[Tin Tức] Huyết Chiến Thiên Hạ Chỉ Mất Thời Gian Ngắn Để Hoàn Thiện.

Chia sẻ mới đây của đội ngũ Developer Huyết Chiến Thiên Hạ đến từ eWings Studio có thể sẽ khiến nhiều người phải ngạc nhiên.

Thời gian: 10h18 - 18/07/2018Chi tiết >

[Hướng Dẫn] Mua Thẻ Tháng Trong Game

Mua Thẻ Tháng

Thời gian: 16h46 - 10/04/2018Chi tiết >

[Tính Năng] Hệ Thống Tiệm

Giới thiệu hệ thống Tiệm

Thời gian: 21h27 - 10/07/2018Chi tiết >

[Hướng Dẫn] Tạo Nhân Vật

Hướng dẫn tạo nhân vật vào game

Thời gian: 21h50 - 04/07/2018Chi tiết >

[Tính Năng] Hệ Thống Phúc Lợi

Phúc Lợi Hàng Ngày

Thời gian: 11h03 - 28/03/2018Chi tiết >

[Tính Năng] Hệ Thống Chỉ Dẫn

Giới thiệu hệ thống chỉ dẫn

Thời gian: 18h53 - 01/07/2018Chi tiết >
Cộng Đồng / Fanpage
Liên hệ / Contact
Game SG140