Huyết Chiến Thiên Hạ

[Sự Kiện] Đua TOP Cấp Độ 7 Ngày

sự kiện đua top cấp độ 7 ngày

Thời gian: 9h21 - 27/07/2018Chi tiết >

Hướng Dẫn Cài Đặt bản PC

Cài Đặt Bản PC chơi game

Thời gian: 9h36 - 25/07/2018Chi tiết >

Hướng Dẫn Cài Đặt Game Trên Giả Lập

Hướng Dẫn cài đặt game Huyết Chiến Thiên Hạ trên PC bằng giả lập

Thời gian: 9h25 - 25/07/2018Chi tiết >

Kịch Bản Hướng Dẫn

Hướng Dẫn Chơi Game

Thời gian: 17h53 - 23/07/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] Đua TOP Chiến Lực 7 Ngày

Sự Kiện Đua TOP Chiến Lực

Thời gian: 9h21 - 27/07/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] Quà Tặng Độc Đáo

Sự kiện độc đáo

Thời gian: 21h15 - 10/07/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] Quà Nạp Lần Đầu

Quà Nạp Lần Đầu

Thời gian: 20h04 - 10/07/2018Chi tiết >

[Hoạt Động] Di Tích

Hướng Dẫn Hoạt Động Di Tích

Thời gian: 9h02 - 16/07/2018Chi tiết >

[Hoạt Động] Vận Tiêu

Hướng dẫn hoạt động Vận Tiêu

Thời gian: 8h48 - 14/07/2018Chi tiết >

[Hoạt Động] Tổ Đội Chiến Đấu

Hướng Dẫn Tham Gia Tổ Đội Chiến Đấu

Thời gian: 8h33 - 13/07/2018Chi tiết >
Cộng Đồng / Fanpage
Liên hệ / Contact
Game SG140