Huyết Chiến Thiên Hạ

[Sự Kiện] Quà Nạp Lần Đầu

Quà Nạp Lần Đầu

Thời gian: 20h04 - 10/07/2018Chi tiết >

[Hoạt Động] Di Tích

Hướng Dẫn Hoạt Động Di Tích

Thời gian: 9h02 - 16/07/2018Chi tiết >

[Hoạt Động] Vận Tiêu

Hướng dẫn hoạt động Vận Tiêu

Thời gian: 8h48 - 14/07/2018Chi tiết >

[Hoạt Động] Tổ Đội Chiến Đấu

Hướng Dẫn Tham Gia Tổ Đội Chiến Đấu

Thời gian: 8h33 - 13/07/2018Chi tiết >

[Hoạt Động] Rèn Luyện

Hướng dẫn hoạt động Rèn Luyện

Thời gian: 8h23 - 21/07/2018Chi tiết >

Tin Khác

Cộng Đồng / Fanpage
Liên hệ / Contact
Game SG140